Horizontale captatie

Bij horizontaal captatienet wordt er een netwerk van buizen in de bodem ingegraven dat warmte onttrekt aan de bodem door de vloeistof die er door vloeit en naar de warmtepomp voert. Voor Woningen tot 200 m2 volstaat 250 m² aan tuinoppervlakte.

Horinzontale captatie

Verticale captatie

Bij een verticaal captatienet wordt de energie uit de bodem onttrokken door één of meerdere bodemlussen, die verticaal dmv boringen in de grond gebracht worden. De diepte varieert hierbij tussen 50m en 100m. Hierin circuleert, net als in het horizontaal captatienet, vloeistof die de bodemenergie opneemt en afgeeft aan de warmtepomp. De omgeving en de ondergrond van je woning bepalen mee op welke manier we de energie aan de aarde onttrekken.

Warmtepomp Verticale captatie

Vraag uw warmtepomp offerte aan

Plaats nu uw warmtepomp en geniet van voordelig warm water!