Waarom is goed ventileren belangrijk?

Alles begint bij een goede isolatie van de woning. Uw woning wordt als het ware ingeduffeld met een goede jas zonder spleten en gaatjes. Maar een goede isolatie en luchtdichtheid vraagt om een goede ventilatie. Deze ventilatie bepaalt de luchtkwaliteit en dus je comfort en gezondheid in huis. Energieconcepten biedt je een ventilatiesysteem dat niet alleen gezond en comfortabel, maar ook energiezuinig is.

Zehnder Ventilatie

Meerdere systemen

Het meest aangewezen systeem is de balansventilatie mét warmterecuperatie (D-systeem). Bij lage energie verbruikende woningen is dit systeem een noodzaak.

Een ander systeem is een mechanisch afzuigsysteem (C-systeem). Hierbij ga je enkel 'vuile' binnenlucht actief verwijderen. Zuivere buitenlucht wordt binnen getrokken via verluchtingsroosters in de ramen. Een systeem C is ook mogelijk bij een beperkte renovatie.

Ventilatie verslaggeving

Energieconcepten staat in voor de verplichte ventilatie verslaggeving die van toepassing is op nieuwbouw en energetische renovaties, niet op gewone verbouwingen. Deze ventilatieverslaggeving houdt naast de coördinatie nog enkele belangrijke punten in:

  • Ventilatie ontwerp: plan met aanduiding ventielen, doorvoer (spleten onder de deur) en toestel
  • Meting mechanische ventilatie: na de installatie wordt het systeem ingeregeld en worden de werkelijk gemeten debieten genoteerd
  • Verslaggeving en communicatie met de officiële instanties

Interesse? Contacteer ons!

Wil u weten hoe rendabel ventilatie is voor uw bouw of verbouwing?