Prosumententarief voor eigenaars van zonnepanelen (kleine installaties met terugdraaiende teller)

Alle afnemers moeten een solidaire en redelijke vergoeding betalen voor de diensten die de distributienetbeheerder levert.

Daarom werd een tarief voor prosumenten (consumenten die zelf hun stroom opwekken) gelanceerd. Elke netgebruiker van zonnepanelen, windmolens en WKK-installaties, telkens kleiner dan of gelijk aan 10 kW en met terugdraaiende teller, moet dit nettarief betalen. Dit tarief verschilt van netgebied tot netgebied en is afhankelijk van het vermogen van uw omvormer(s). Hoe groter het vermogen, hoe meer u betaalt voor het gebruik van het distributienet.

De aanrekening van dit tarief gaat via de factuur van uw energieleverancier (ofwel via de voorschotfactuur ofwel via de jaarafrekening) en startte op 1 juli 2015. In 2015 werd de helft van het jaarbedrag gefactureerd. U laat best uw voorschotfactuur aanpassen door uw leverancier wanneer u het tarief verschuldigd bent. U moet de vergoeding betalen vanaf het moment dat u gebruik maakt van het net, dus vanaf het moment dat de installatie aangesloten is op het net (bijvoorbeeld: installatie in september, gebruiksperiode net is september-december).

Om te weten hoeveel u moet betalen, vermenigvuldigt u het vermogen van uw omvormer(s) (kW-vermogen) met het bedrag van uw netgebied (te vinden op www.vlaanderen.be). Hebt u meerdere omvormers, dan telt u de vermogens van alle omvormers op.

Wie moet het prosumententarief betalen?

Het prosumententarief wordt aangerekend via de elektriciteitsfactuur. Diegene die elektriciteit verbruikt op het adres waar de installatie staat, de netgebruiker, moet dus betalen. Die heeft ook het voordeel van een teller die terugdraait door de opgewekte elektriciteit. Het is dus niet noodzakelijk de eigenaar van de installatie die de netvergoeding betaalt. Als u huurder bent van een woning waarop zonnepanelen liggen, dan betaalt u als huurder de netvergoeding. U kunt als huurder uiteraard onderling met de eigenaar afspraken maken over wie dit tarief betaalt. Dit betreft een contractueel aspect waar de VREG, de energieleverancier en de netbeheerder niet tussenbeide komen.

Mensen die van het sociaal tarief genieten, moeten het prosumententarief niet betalen. Dit omdat het prosumententarief een distributienettarief dat wordt uitgedrukt in kW en de sociale maximumprijs wordt uitgedrukt in euro/kWh. Het prosumententarief kan dus niet worden omgerekend.

Indien uw installatie een tijdje uit dienst werd genomen, zal de netbeheerder bepalen of prosumententarief betaald moet worden voor die periode.

Interesse? Contacteer ons!

Wil u weten hoe rendabel PV zonnepanelen zijn voor uw bouw of verbouwing?