Er is geen subsidie te genieten bij het plaatsen van een pelletketel. Wel komt de pelletketel in aanmerking als oplossing voor het minimumaandeel hernieuwbare energie gesteld in 2014.

De regelgeving is als volgt

In nieuwe gebouwen en gebouwen die ingrijpend verbouwd worden, moet in de nabije toekomst een minimum hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt.

De nieuwe verplichting wordt opgelegd door de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EG) en is via een wijziging van het Energiebesluit, opgenomen in de Vlaamse energieprestatieregelgeving. Hetwijzigingsbesluit met de bepalingen van het minimumaandeel hernieuwbare energie in de bouw, werd definitief goedgekeurd op 28 september 2012 door de Vlaamse Regering.

Wanneer van toepassing?

De nieuwe eis is van toepassing op alle werkzaamheden waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2014 én waarvoor een E-peil-eis geldt.

Voor scholen en kantoren van publieke organisaties geldt de verplichting al voor werkzaamheden waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2013.

Vraag uw pelletketel offerte aan

Plaats nu uw pelletketel en geniet van voordelige warmte!