We evolueren steeds meer en meer naar een duurzame samenleving. Een gevolg hiervan is het capaciteitstarief. Dit is een een nieuwe berekening van ons gebruik van het elektriciteitsnetwerk. Dit nieuwe tarief gaat vanaf 1 juli 2022 van kracht in Vlaanderen en is vooral van toepassing op huishoudens met een digitale meter.


Het capaciteitstarief: wat en waarom?

Door het toenemend gebruik van onder meer elektrische wagens en warmtepompen zal ons distributienet de komende jaren zwaar onder druk komen te staan. Dit uit zich vooral in piekbelastingen, die er zelfs voor kunnen zorgen dat het net overbelast kan raken.

Het capaciteitstarief is er daarom gekomen om ons allen te motiveren efficiënter om te gaan met het net. Het principe is simpel: huishoudens die hoge pieken veroorzaken, zullen meer betalen dan zij die het verbruik spreiden. Lees: je betaalt nog meer als je niet doordacht zal omspringen met je energie.

Wat verandert er aan je factuur?

Om de kosten van het onderhoud en de aanleg van het elektriciteitsnet te dekken, dragen we allemaal jaarlijks ons steentje bij. Deze zogenaamde nettarieven maken ongeveer 40% uit van je energiefactuur en worden momenteel berekend op basis van je totale verbruik (kWh). Hoe meer elektriciteit je dus afneemt, hoe hoger je kost.

In de loop van 2022 zal elke gebruiker in Vlaanderen het nieuwe capaciteitstarief aangerekend krijgen. Dit is geen bijkomend tarief, maar een andere wijze van berekening van je nettarieven. Je totale kost zal dan bepaald worden door:

  • je totale elektriciteitsverbruik in kWh
  • je belasting van het net door verbruikspieken (capaciteitstarief)

Verbruikspieken kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door het tegelijk opzetten van je wasmachine, droogkast en afwasmachine en worden automatisch gemeten door je digitale meter.

Hoe wordt het capaciteitstarief berekend?

Je gemiddelde maandpiek bepaalt wat je betaalt voor je capaciteitstarief. De berekening gaat als volgt:

  • Elk kwartier leest je digitale meter jouw piekvermogen in kilowatt af. Het hoogste geregistreerde kwartier van de maand, is je maandpiek.
  • Aan het einde van het jaar wordt dan je gemiddelde maandpiek van de laatste 12 maanden berekend.
  • Je netbeheerder rekent een vaste vergoeding aan per kW. Deze vergoeding wordt dan vermenigvuldigd met je gemiddelde maandpiek, om zo tot je capaciteitstarief te komen.
  • De minimum maandpiek is 2.5kW, ook al zit je hier in realiteit onder. Dit is ook de gemiddelde maandpiek die genomen wordt als je nog een klassieke meter hebt.

Zorgt het capaciteitstarief voor een stijging van mijn energiefactuur?

Dé hamvraag, natuurlijk. Volgens de VREG zal er voor de meeste gezinnen weinig veranderen. Afhankelijk van je energieverbruik, zal je energiefactuur licht stijgen (maximum 10%) of licht dalen. Gezinnen met gemiddeld of hoog gebruik, zullen een lichte daling van hun energiefactuur kunnen verwachten.

Het komt er natuurlijk wel op aan van je verbruik zoveel mogelijk te spreiden, om zo de hoge pieken te vermijden. Energieconcepten kan je hierbij helpen, door je installaties op elkaar af te stemmen. Bovendien kan je met zonnepanelen in combinatie met een thuisbatterij, de hoge pieken nog meer de kop in drukken.

Meer informatie nodig? Maak een afspraak via info@energieconcepten.be of via 014/88.35.00.

Interesse? Contacteer ons!

Heeft u vragen of wenst u bijkomende informatie?
Had u graag een afspraak gemaakt?