Img 20181019 130033290

De premie voor thuisbatterijen is goedgekeurd door de Vlaamse Overheid. Deze batterij slaat zonne-energie op wanneer er een teveel wordt geproduceerd. Wanneer je zonnepanelen weinig energie produceren, kan je deze opgeslagen energie weer gebruiken.

Energie opslaan op het distributienet

Door middel van zonnepanelen kan je zonne-energie opwekken die je kan gebruiken in je woning. Uiteraard hebben we in de winter veel minder zonuren dan in de zomer. Dat kan ervoor zorgen dat we in de zomer een teveel aan zonne-energie produceren, terwijl we in de winter kampen met een tekort.

Het teveel aan opgewekte energie wordt op het net geplaatst. Zonnepaneleneigenaars betalen een prosumententarief om dit distributienet te gebruiken. Zo kunnen ze in tijden van een energie-tekort gebruik maken van de opgeslagen energie op het net.

Voordelen van een thuisbatterij

Met thuisbatterijen kan je zélf de overtollige energie opslaan voor tijden waarin je een tekort hebt. Doordat je energie opslaat die niet meteen lokaal gebruikt kan worden, wordt het distriebutienet op piekmomenten niet overbelast. In de winter willen alle eigenaren van zonnepanelen immers extra energie.

Kostprijs thuisbatterij

Voor de zwaarste thuisbatterij betaal je al snel 8000 euro. Gelukkig kan je daarom rekenen op een premie. Deze werd voorgesteld door minister van Energie Lydia Peeters en goedgekeurd door de Vlaamse overheid.

De premie zal 250 euro per kilowattuur bedragen met een maximum van 3200 euro per aansluitpunt of 35 procent van de investeringskost.

Wees er wel snel bij want de premie is voorlopig verkrijgbaar tot eind 2020.