• Het prosumententarief komt te vervallen. Dit bedrag komt overeen met een heel pak energie die je nu niet forfaitair dient te betalen.
  • Het capaciteitstarief dat in 2022 in voegen gaat. Bij het capaciteitstarief kijken ze hoeveel keer per maand je langer dan een kwartier meer dan 3000W verbruikt. Probeer je dit te vermijden bespaar je op je factuur. Een gezin dat continu 1000W (24 kWh/dag) verbruikt zal een beduidend lagere eindfactuur aankrijgen dan een gezin waar 4 keer per dag 5000W (20 kWh) gedurende een kwartier wordt verbruikt. Dus, gedragswijziging en slim aansturen van toestellen of de aanschaf van een batterij kunnen nu besparingen opleveren en worden zo een rendabele investering.
  • De weg ligt nu open voor het variabel uurtarief. Dat wil zeggen dat er een groter verschil komt tussen de dal- en piektarieven wanneer er overschotten van energie op de energiemarkt zijn omwille van zonne-energie en windenergie. Energieconcepten bereidt zijn klanten voor zodat ze maximaal hiervan kunnen profiteren.