De meeste regenwaterpompen gaan in alarmmodus als er lucht gedetecteerd wordt in de aanzuigleiding. Dit is om cavitatie te vermijden die de waaier aantast. Deze pompen zijn voorzien van een vuldopje die je tijdelijk opent om dan met een maatbeker te kunnen opvullen.

Is de leiding volledig gevuld en luchtdicht dan zal de pomp snel starten. Als je een luchtlek hebt dan is deze moeilijk te detecteren omdat de lucht wordt aangezogen en de lek onzichtbaar is.