COP staat voor coëfficiënt of performance. De COP of COP-waarde geeft de verhouding aan tussen de verkregen bruikbare warmte (of koeling) en de aandrijfenergie. Anders gezegd: de verhouding tussen de uiteindelijk verkregen warmte (of koeling) en wat je er in stopt aan elektriciteit. Anders gezegd: een warmtepomp die 4 kWh warmte aflevert en daardoor maar 1 kWh aan elektriciteit nodig heeft, heeft een COP van 4. Let wel: de waarde staat altijd voor het maximale rendement in de meest gunstige omstandigheden. De 'gratis' gebruikte energie is omgevingswarmte, warm (of koud) grondwater.