Meer en meer worden ook de slaapkamers voorzien van wand en/ofvloerverwarming. Dit heeft tal van voordelen: super zuinig, comfortabel, neemt geen plaats in beslag. Wandverwarming biedt het grote voordeel dat het sneller werkt dan vloerverwarming.

Meestal wordt een wandverwarming toegepast in combinatie met vloerverwarming. De vloerverwarming levert de basistemperatuur. In een slaapkamer is dit doorgaans 18°C. De wandverwarming kan op die manier de tijdelijke temperatuurverhoging van enkele °C relatief snel realiseren.