Condensatieketels zijn vaak voorzien van een ingebouwde doorstroom warmtewisselaar waardoor warm water ogenblikkelijk aangemaakt wordt en dit gedurende een zo lange periode als je zelf maar wilt. Dit is de zuinigste manier van warm water produceren omdat er minder warmteverliezen optreden, maar deze ketels hebben wel een beperkt debiet. Wil je geen comfort verlies wanneer op 2 of meer plaatsen tegelijk warm water wordt afgetapt wordt, dan opteer je het beste voor een boiler.