Dit is mogelijk, maar omdat oude convectoren vaak hogere aanvoertemperaturen nodig hebben gaat het te behalen rendement lager zijn.