Energieconcepten brengt deze twee enrgiebronnen samen in één concept. Een heel efficiente combinatie die we dan ook sterk kunnen aanbevelen!