• Woningen voorzien van een gasketel hebben een gemiddelde zelfconsumptiegraad van 30%. Dit percentage kan je verhogen door je wasmachine en droogkast vooral aan te zetten als de zon het meeste schijnt. Deze gedragswijziging heeft een potentieel van 5%. Dus van 30% -> 35%
  • Woningen voorzien van een warmtepomp hebben een zelfconsumptiegraad van 40%. Door deze warmtepomp verstandig aan te sturen kunnen we dit opdrijven naar 45 à 50%. Lucht/water, lucht/lucht en zwembad warmtepompen of een gewone elektrische boiler kunnen ingezet worden om in de zomer de overcapaciteit zo veel mogelijk op te vangen.
  • Een batterij (thuisbatterij of elektrische wagen) is de meest besproken oplossing om je zelfconsumptie op te drijven, maar Energieconcepten beperkt zich niet enkel tot deze oplossing. We beschouwen je warmwaterboiler én de vloerverwarming in de chape ook als een vorm van batterij. Energie die overdag in de chape of boiler kan gestockeerd worden om op zijn beurt 5 uur later zijn warmte of koelte af te geven.