Een heel belangrijke eigenschap van pellets en pelletproductie is het duurzame karakter ervan. Duurzaam in de zin van ‘het blijft duren’ over de generaties heen. De pelletproducenten engageren zich om de bossen rond de fabrieken niet leeg te roven. Ze werken actief mee aan een plantprogramma en zorgen ervoor dat voor iedere hectare geveld bos er minstens evenveel wordt aangeplant. Dat gebeurt onder de onafhankelijke controle van PESC of FSC. Dergelijke initiatieven zijn nodig om de productie te kunnen verzekeren in de toekomst.