Warmtepomp

De werking van een warmtepomp vergelijk je best met een koelkast. Een koelkast onttrekt warmte aan de levensmiddelen en geeft die warmte af aan de achterkant van de koelkast. Een warmtepomp onttrekt energie uit de bodem of buitenlucht en geeft die door aan verwarming en boiler.

Gratis omgevingsenergie op lage temperatuur (-5°C tot 20°C) wordt door een kleine hoeveelheid elektriciteit naar een hoger temperatuurniveau opgepompt (max 60°C). Deze temperatuur wordt afgegeven aan vloer- en wandverwarming of lage temperatuurradiatoren.

De SPF is de Seizonal Performance Factor of ook wel het seizoensrendement. Het is de gemiddelde COP van een installatie gemeten over een volledig jaar. Een goede COP is belangrijk, maar een goede SPF is nog belangrijker! Een goede SPF geeft weer dat warmtepomp, bron, afgiftesysteem en gebruiker optimaal op elkaar werden afgesteld. Energieconcepten Engineering staat garant voor de hoogste SPF.

COP staat voor coëfficiënt of performance. De COP of COP-waarde geeft de verhouding aan tussen de verkregen bruikbare warmte (of koeling) en de aandrijfenergie. Anders gezegd: de verhouding tussen de uiteindelijk verkregen warmte (of koeling) en wat je er in stopt aan elektriciteit. Anders gezegd: een warmtepomp die 4 kWh warmte aflevert en daardoor maar 1 kWh aan elektriciteit nodig heeft, heeft een COP van 4. Let wel: de waarde staat altijd voor het maximale rendement in de meest gunstige omstandigheden. De 'gratis' gebruikte energie is omgevingswarmte, warm (of koud) grondwater.

Het onderhoud dat aan een warmtepomp wordt uitgevoerd is in feite steeds preventief. Door een tijdig onderhoud uit te voeren wordt er immers voor gezorgd dat niet alleen de levensduur van de warmtepomp zo optimaal mogelijk wordt gehouden, hetzelfde geldt eveneens voor de energiezuinigheid van het systeem. Op deze manier bewijst een tijdig, periodiek onderhoud van de warmtepomp toch zijn nut.

Warmtepompen worden gemaakt om meer dan 20 jaar mee te gaan. (Ter info: bij gascondensatieketels is dat 15 jaar). Gevallen van 30 en zelfs 35 jaar zijn niet uitzonderlijk!

Ja dat kan zeker. We spreken dan van een bivalent systeem. De warmtepomp zal het maximum van het vermogen leveren en enkel de bestaande installatie inschakelen als het echt nodig is, bijvoorbeeld bij buitentemperaturen onder -5°C.

Een warmtepomp is veruit het meest rendabele verwarmingssysteem. Gezien de enorme energieprijsstijgingen in het verleden en de enorme te verwachten energieprijsstijgingen is een warmtepomp een super rendabele investering.

Het geluid van een warmtepomp kan je best vergelijken met een koelkast.

Als de bron goed gedimensioneerd is en afgesteld op het vermogen van de warmtepomp, het afgiftesysteem en het aantal draaiuren (toepassing), kan de grond nooit bevriezen. Energieconcepten Engineering staat garant voor een correcte dimensionering van het bronsysteem. Er worden berekeningen gemaakt die een stabiele temperatuur garanderen over een periode van meer dan 25 jaar.

Een goed gedimensioneerd warmtepompsysteem (bron & warmtepomp & afgiftesysteem) kan elke woning verwarmen. Energieconcepten Engineering staat garant voor een correct gedimensioneerd warmtepompsysteem.

Een bodemwarmtepomp kan passief koelen. Dat wil zeggen dat de compressor op dat moment niet draait. Met passieve koeling kan je de woning 3 a 4 graden afkoelen. Zo blijft de binnentemperatuur het ganse jaar comfortabel, zonder een hoge energiefactuur. De winstfactor bij passieve koeling bedraagt 17! Dat wil zeggen dat we voor 1Kwh elektriciteit, in totaal 17 Kwh aan koude terugkrijgen.

Ook energetisch is passieve koeling interessant. Gezien we in de winterperiode warmte aan de bodem onttrekken, zal de bodemtemperatuur naar het einde van de winter toe met een aantal graden dalen. In de zomerperiode kunnen we de bodem helpen herstellen door het teveel aan warmte dat zich in de woning bevindt, via de vloerkoeling af te voeren! 2 vliegen in 1 klap.

Een warmtepomp haalt de hoogste rendementen bij de laagste temperaturen. Als je een matig geïsoleerde woning hebt met radiatoren die in de winterperiode temperaturen van meer dan 50 °C vragen, dan is een warmtepomp geen goed idee.

De combinatie van een warmtepomp en een bestaand systeem is wel mogelijk.

Gezien lucht een relatief slechte warmtedrager is, raden wij af om lucht/water warmtepompen te combineren met radiatoren.

Lage temperatuurradiatoren of convectoren kunnen hiervoor een oplossing bieden.

Energieconcepten Engineering kan voor u de nodige warmteverliesberekeningen maken om te bepalen of uw bestaande radiatoren geschikt zijn voor een warmtepomp.

Een warmtepomp en een zonneboiler vormen een zeer goede combinatie, zowel op energetisch als op ecologisch vlak. Vaak wordt er in eerste instantie gekozen voor een warmtepomp met aangepaste boiler. Hierop kunnen dan in een latere fase zonnecollectoren aangesloten worden. Energieconcepten heeft een zeer ruime keuze aan kwaliteitsboilers die zowel op een warmtepomp kunnen aangesloten worden als met zonnecollecten verbonden kunnen worden.

De prijs voor een geothermische warmtepomp voor huishoudelijke toepassingen zit tussen 5000€ en 12000€ (excl BTW, plaatsing, bron, boiler, afgiftesysteem (vloerverwarming/convectoren))

De diepte van de boringen is afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp, het aantal draaiuren per jaar EN de samenstelling van de ondergrond. Via Earth Energy Designer worden berekeningen gemaakt voor de situatie ter plaatse. Meestal wordt er tussen 60 en 150m diep geboord. Afhankelijk van het vermogen kunnen er meerdere boringen gekoppeld worden. Energieconcepten engineering maakt voor u de berekeningen voor de optimale configuratie.

Voor het plaatsen van een warmtepomp kan je een premie krijgen van Eanids indien het gaat over het plaatsen van een warmtepomp in een bestaande woning.

Voor nieuwbouw woningen en appartementen kan je een premie krijgen van Eandis voor een laag energieprestatiepeil voor bouwaanvragen tot en met 2016.

Lees meer

Het plaatsen van een warmtepomp is perfect mogelijk met de juiste begeleiding. Energieconcepten engineering staat garant voor een perfecte dimensionering van warmtepomp, bron en afgiftesysteem. De plaatsing kan door uzelf gebeuren met onze begeleiding of in samenwerking. Het testen, opstarten en inregelen van de installatie gebeurt steeds door Energieconcepten zodat u als eindklant de onvoorwaardelijke garantie hebt op een perfect werkende installatie. Zo blijven ook de garanties van de leveranciers gewaarborgd en kan u fier zijn op uw eigenhandig geplaatste warmtepomp.

Energieconcepten geeft 5 jaar garantie op de warmtepompen van NIBE en GENERAL.

Geothermie is het gebruiken van aardwarmte. Geothermie is een duurzame en hernieuwbare energiebron en werd duizenden jaren geleden al gebruikt door indianenstammen en later ook door de Romeinen in hun badhuizen.

Wist je dat 99% van de Aarde meer dan 1000°C warm is! Van de overige 1% is het merendeel meer dan 100°C warm.

De Aarde is een onuitputtelijke warmtebron.

Zonneboiler

De zon schijnt gratis, het hele jaar door. Enorme hoeveelheden schone energie: onuitputtelijk, milieuvriendelijk en gratis. een zonneboiler benut deze warmte voor de productie van warm water. Zowel sanitair warm water als warmwaterproductie voor de vloerverwarming zijn mogelijk.

Een zonneboiler bestaat uit een collector op het dak en een boiler waar de geproduceerde warmte wordt opgeslagen tot het moment dat je de warmte kan benutten in de woning.

Een zonneboiler verdient zich terug op een periode van 5 a 8 jaar. Gezien de grote levensduur is dit een zeer veilige investering. Als de energieprijzen verder stijgen, wordt de terugverdientijd nog korter.

Bovendien zijn er nog subsidies verkrijgbaar via de netbeheerder.

Voor elke situatie is er een beste oplossing. Energieconcepten helpt u graag bij het maken van de juiste keuze.

De zonneboilers van TISUN zijn gemaakt om meer dan 20 jaar mee te gaan. Doordat TISUN een Oostenrijkse fabrikant is, en de weersomstandigheden daar minder gunstig zijn dan in Vlaanderen, zijn de TISUN zonneboilers zeer degelijk en robuust.

Neen, een zonneboiler maakt geen geluid.

In een lage energiewoning of passiefhuis kan je tot 40% van de jaarbehoefte aan verwarming uit de zon halen. Uiteraard zijn er dan grote collectoren en een groot buffervat nodig. Vloerverwarming is hiervoor het meest geschikte afgiftesyseem.

Je kan een zonneboiler aansluiten op je radiatoren, maar het rendement hiervan is zeer beperkt. Dat komt doordat er doorgaans hogere temperaturen nodig zijn voor de radiatoren. In het voor- en najaar is de overschot aan zonne-energie relatief beperkt en worden de temperaturen die nodig zijn om een toegevoegde waarde te leveren aan de radiatoren slechts af en toe gehaald.

Een kwaliteitsvolle zonneboiler voor een standaard gezin kost tussen 4500€ en 6500€. De subsidies bedragen maximaal 2750€.

Er wordt 1.25 m² per persoon op het dak geplaatst (bij een goede oriëntatie). Indien ook de vloerverwarming mee ondersteund moet worden, komt daar 1m² collectoroppervlak per 10m² vloerverwarming bij.

Bij een minder gunstige oriëntatie wordt de collector iets groter genomen.

Wanneer u in een bestaande woning, appartement of appartementsgebouw een zonneboiler plaatst, geeft uw netbeheerder hiervoor een premie. De zonneboiler moet wel geplaatst worden door een aannemer.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze premie kan je in onderstaand informatieblad van Eandis nalezen.


Lees meer

Ja dat kan perfect. Er zijn steeds verschillende mogelijkheden. Energieconcepten bekijkt welke oplossing het meest rendabel is voor uw specifieke installatie.

Meer en meer worden zonneboilers gecombineerd met warmtepompen. Warmtepompen zijn het meest efficënt bij lage watertemperaturen zoals de vloerverwarming. De zonneboiler is dan waar super efficient in de prodctie van sanitair warm water. Warmtepomp en zonneboiler vormen dan ook een logische combinatie, het beste van 2 werelden.

Het plaatsen van een zonneboiler is perfect mogelijk met de juiste begeleiding. Energieconcepten engineering staat garant voor een perfecte dimensionering van zonneboiler, zonnecollector en regeling. De plaatsing kan door uzelf gebeuren met onze begeleiding of in samenwerking. Het testen, opstarten en inregelen van de installatie gebeurt steeds door Energieconcepten zodat u als eindklant de onvoorwaardelijke garantie hebt op een perfect werkende installatie. Zo blijven ook de garanties van de leveranciers gewaarborgd en kan u fier zijn op uw eigenhandig geplaatste zonneboiler.

De garantie op de TISUN zonneboiler bedraagt:

  • 10 jaar op de collectoren
  • 5 jaar op de boiler

Pelletkachel

Dit kan bij de RIKA modellen die aangeduid zijn met 'multiair'. Via kanallisatie en een thermostaat kan de warmte in een andere nabijgelegen ruimte worden geblazen.

De pelletkachel kan ruimteluchtonafhankelijk aangesloten worden. Dit wil zeggen dat de pelletkachel zijn verse lucht via een toevoerbuis van buiten haalt en niet uit de woning. Gebruikt u een ventilatiesysteem in combinatie met een kachel dan ontstaat er onderdruk in de woning; Om dit te voorkomen raden wij aan om de pelletkachel ruimteluchtonafhankelijk aan te sluiten.

Uw woonkamer is een stille ruimte. Een geluidsarme kachel is essentieel voor uw akoestisch comfort. De pelletkachels van het merk RIKA zijn de stilste pelletkachels op de markt. De pelletkachels van RIKA werken zonder convectieventilator. Ze verspreiden hun warmte via straling en natuurlijke convectie.

Een pelletkachel of combikachel vraagt een beperkt onderhoud. De pelletkachels of combikachels met automatisch asverwijdering bieden maximaal comfort. Na 15 kg duurt het onderhoud van een pelletkachel zonder automatisch asverwijdering 5 minuten. Jaarlijks is een onderhoud door een installateur nodig (duurt 1 tot 2 uur, afhankelijk van onder meer de schouw). Ook de schoorsteen moet jaarlijks onderhouden worden.

Pelletketel

Energieconcepten heeft gekozen voor de Oostenrijkse pelletketel van Okofen. Zij hadden de intensie om een biomassa ketel te ontwerpen met hetzelfde gebruiksgemak als een conventionele ketel. Zij zijn met glans geslaagd in hun ontwerp. De ketel werkt volledig automatisch.

Met een vacuumsysteem of een vaste schroef brengt de ketel zijn pellets aan tot in de branderkamer, een elektrisch verwarmingselement van 250 W blaast warme lucht op de aangevoerde brandstof. Na enkele minuten hebben we voldoende hoge temperaturen bereikt en krijgen we zelfontbranding van de pellets. De ketel wordt gestuurd door een centrale controller en zal op de meest efficiente manier warmwater produceren of de warmte sturen naar de woonkamer. Bij het verbranden van pellets ontstaan er assen die terecht komen in de aslade. Het leveren van pellets gebeurt met een tankwagen. Zo kan een conventionele ketel eenvoudig vervangen worden door een pelletketel, wel voldoende plaats voorzien voor het stockeren van de pellets.

Tijdens het stookseizoen is er geen onderhoud nodig aan de ketel, de ketel is zo ontworpen dat hij na een instelbaar interval zijn warmtewisselaar automatisch gaat reinigen.

Na het stookseizoen, en dit dus 1 maal per jaar is er een onderhoud nodig aan de ketel en dient de schouw gekuist te worden.

Okofen heeft een ruim assortiment aan pelletketels. Men heeft zelf de keuze om de ketel handmatig te vullen of te kiezen voor een volledig automatisch systeem. De keuze heeft dan te maken met welk budget er ter beschikking is of men heeft geen plaats voor een opslagsysteem.

De pelletketel van Okofen is ontworpen om makkelijk 20 à 25 jaar de behoefte van verwarming en sanitair water te kunnen voldoen. Er zijn slijtstukken in de ketel maar zijn dan ook zeer eenvoudig te vervangen.

Met een pelletketel kan men in tegenstelling tot de warmtepomp ook hoge temperaturen bereiken. Wanneer de warmteverliezen van de woning bekend zijn kan men perfect een pelletketel selecteren die de woning autonoom kan verwarmen. Kiest u voor vloerverwarming of voor radiatoren de pelletketel zorgt voor de energie.

Energieconcepten brengt deze twee enrgiebronnen samen in één concept. Een heel efficiente combinatie die we dan ook sterk kunnen aanbevelen!


Als we spreken over een pelletketel moeten we rekening houden met een investering tussen 5.600 en 12.000€.

Wanneer we spreken over een pelletinstallatie, dus we moeten rekening houden met de pelletopslag, de pelletketel, de schroef, boiler, de schouw en de stookplaatinrichting dan moeten we rekeing houden met een investering tussen 10.000 en 20.000€.

De fabrieksgarantie is als volgt:

  • 8 jaar op het ketellichaam
  • 3 jaar op de branderonderdelen
  • 2 jaar op de overige componenten

Een heel belangrijke eigenschap van pellets en pelletproductie is het duurzame karakter ervan. Duurzaam in de zin van ‘het blijft duren’ over de generaties heen. De pelletproducenten engageren zich om de bossen rond de fabrieken niet leeg te roven. Ze werken actief mee aan een plantprogramma en zorgen ervoor dat voor iedere hectare geveld bos er minstens evenveel wordt aangeplant. Dat gebeurt onder de onafhankelijke controle van PESC of FSC. Dergelijke initiatieven zijn nodig om de productie te kunnen verzekeren in de toekomst.

CV haard

Zo intelligent als de CV haarden van Energieconcepten zijn, zo eenvoudig werken ze. Uw nieuwe haard wordt aangesloten op uw CV installatie. In de meeste gevallen kan dat op uw bestaande systeem. Zodra u gaat stoken, worden de hete rookgassen opgevangen en gebruikt voor uw verwarming of voor uw warm tapwater.

U heeft nog meer voordeel van uw CV haard, wanneer u kiest voor een buffervat = energievat. Warmte die u niet direct nodig heeft, wordt dan opgeslagen en kunt u later gebruiken. Een extra voordeel van een buffervat is dat u hierop ook andere alternatieve energiebronnen kunt aansluiten, zoals zonnecollectoren, warmtepompen of andere concepten.

Ventilatie

Kies voor een ventilator op gelijkstroom, deze zijn zeer stil en traploos regelbaar. Een stil toestel en een juiste dimensionering van de kanalen zijn noodzakelijk voor een stille installatie. Geluidsdempers zorgen voor de meest stille installaties.

Een ventilatie C zuigt de vervuilde vochtige lucht af uit de badkamer, keuken, wc en wasruimte. Verse lucht wordt via roosters in de ramen in de droge ruimtes zoals de slaapkamers en de leefruimte door de onderdruk aangezogen. De nachthal doet dienst als doorvoerruimte.

Een ventilatie D zuigt net als bij een C systeem de vervuilde lucht uit de badkamer, keuken, wc en wasruimte. Deze warme lucht passeert langs een warmtewisselaar van het toestel en geeft deze warmte af aan de vers aangezogen buitenlucht die dan in de leefruimte en de slaapkamers wordt ingeblazen. De nachthal doet weer dienst als doorvoerruimte of als extra afzuigmogelijkheid om in balans te komen.

Je kan roosters voorzien in de deuren om zo de circulatie mogelijk te maken naar de doorvoerruimtes, maar een spleet onder de deuren van 1 cm maakt het ook mogelijk om voldoende debiet te laten passeren.

Een systeem C is in het algemeen gemakkelijker te plaatsten in een renovatie omdat meestal de vochtige lokalen dicht bij elkaar staan en zo een klein toestel in een bergruimte de meeste lokalen kan bereiken. Vergeet niet dat de nieuwe ramen moeten voorzien worden van roosters.

Heb je een vrije zolder of een vals plafond dan is een D systeem in renovatie wel technisch mogelijk.

Mits een deftig overlopen persoonlijk legplan zijn de meeste systemen gemakkelijk zelf te plaatsen.

Een vraaggestuurd C systeem gaat in functie van de hoeveelheid CO2 en de hoeveelheid vochtige lucht aanwezig in de desbetreffende ruimte meer of minder afzuigen. Op deze manier wordt niet meer dan nodig koude lucht van buiten aangetrokken.

Een gewoon C systeem kost ongeveer 1500 euro excl. plaatsingskosten en een vraaggestuurd C systeem kost ongeveer 3500 euro excl. plaatsingskosten en een systeem D kost afhankelijk de grootte van de woning tussen de 4500 en de 6000 euro excl. plaatsingskosten.

Vloerverwarming

Ja dat kan. We zorgen ervoor dat de vloer niet te koud wordt, zodat er geen condensatie optreedt. Een geothermische warmtepomp kan passief koelen. Dit wil zeggen dat de compressor niet hoeft te draaien.

Op deze manier kunnen we de temperatuur in de woning ca 4°C doen dalen. Een enorm verschil in comfort. Pure luxe die je niet meer zal kunnen missen.

Zo blijft de binnentemperatuur het ganse jaar comfortabel, zonder een hoge energiefactuur. De winstfactor bij passieve koeling bedraagt 17! Dat wil zeggen dat we voor 1Kwh elektriciteit, in totaal 17 Kwh aan koude terugkrijgen. Ook energetisch is passieve koeling interessant. Gezien we in de winterperiode warmte aan de bodem onttrekken, zal de bodemtemperatuur naar het einde van de winter toe met een aantal graden dalen. In de zomerperiode kunnen we de bodem helpen herstellen door het teveel aan warmte dat zich in de woning bevindt, via de vloerkoeling af te voeren! 2 vliegen in 1 klap.

Neen dat klopt niet. Dit dateert nog van de eerste vloerverwarmingssystemen die geplaatst werden in oude, slecht geïsoleerde woningen. Het gevolg was dat de vloertemperaturen tot 50°C opliepen om de woning op temperatuur te kunnen houden. Doordat de vloer veel warmer was dan de lichaamstemperatuur van de mens, gaf dit een oncomfortabel gevoel met dikke voeten als gevolg.

In een hedendaagse woning die volgens de normen geïsoleerd zijn, bedragen de vloertemperaturen maximaal 35°C. Dit is wel comfortabel en veroorzaakt geen opwarming van de voeten.

De garantie op de vloerverwarmingsbuizen bedraagt 10 jaar voor,alle schade en gevolgschade. De buizen werden echter ontwikkeld voor een levensduur van meer dan 50 jaar.

Meer en meer worden ook de slaapkamers voorzien van vloerverwarming. Dit heeft tal van voordelen: super zuinig, comfortabel, neemt geen plaats in beslag. Nog een voordeel is dat je er ook mee kan koelen (in combinatie met een warmtepomp bijvoorbeeld).

In slaapkamers die tussendoor ook als studeerkamers gebruikt kunnen worden, wordt er vaak gecombineerd met wandverwarming.

Wandverwarming biedt het grote voordeel dat het sneller werkt dan vloerverwarming.

Meestal wordt een wandverwarming toegepast in combinatie met vloerverwarming. De vloerverwarming levert de basistemperatuur. In een slaapkamer is dit doorgaans 18°C. De wandverwarming kan op die manier de tijdelijke temperatuurverhoging van enkele °C relatief snel realiseren.

Dat hangt af van de beschikbare vloeroppervlakte, de maximale vloertemperatuur, de warmteverliezen van de woning en de warmtebron. In een geïsoleerde woning volstaat de vloeroppervlakte doorgaans om met comfortabele vloertemperaturen de warmteverliezen van de woning te compenseren. Woningen die volgens de normen van vandaag gebouwd worden zijn uitstekend geïsoleerd en daardoor zeer geschikt voor vloerverwarming. De aanvoertemperaturen zijn daardoor lager, waardoor er meer rendement uit het verwarmingssysteem gehaald kan worden.

De leidingen van een vloerverwarmingssysteem vragen geen onderhoud.

Gascondensatieketel

Een goed afgestelde gascondensatieketel heeft een rendement van 96% t.o.v. de bovenste verbrandingswaarde van aardgas. Vaak hoor je spreken over een rendement van rond de 107%! Dit is ook correct maar dan is dit vergeleken t.o.v. de onderste verbrandingswaarde die geen rekening houdt met condensatiewarmte. Zo is het verschil in rendement te vergelijken met de oudere ketels, het rendement werd toen vergeleken t.o.v. de onderste verbrandingswaarde omdat men er vanuit ging dat men met deze warmte niets kon recupereren. Een voorbeeld: Nieuwe condensatieketel met een rendement van 107% en een oude gasketel met een rendement van 80% geef een rendementsverbetering van 27%!

Een gascondensatieketel gaat ongeveer 15 jaar mee aan een deftig rendement.

Dit is mogelijk mits het voorzien van een kunstof flexibel van diam. 80 of 100mm. De rookgastemperatuur bedraagd nooit meer dan 60°. Op deze manier wordt aan natte schoorsteen voorkomen.

Dit is één van de voordelen van een condensatieketel, deze presteert goed met lage temperaturen, hoe lager de retourtemperatuur, des te meer condensatiewarmte kan gerecupereerd worden. Heb je toch gedurende een korte periode extra energie nodig naar bv. de badkamerradiator, dan gaat de condensatieketel vlug naar een hogere temperatuur. Een mengregeling voorkomt dat deze hoge temperatuur naar de vloerverwarming vloeit.

Dit is mogelijk, maar omdat oude convectoren vaak hogere aanvoertemperaturen nodig hebben gaat het te behalen rendement lager zijn.

Condensatieketels zijn vaak voorzien van een ingebouwde doorstroom warmtewisselaar waardoor warm water ogenblikkelijk aangemaakt wordt en dit gedurende een zo lange periode als je zelf maar wilt. Dit is de zuinigste manier van warm water produceren omdat er minder warmteverliezen optreden, maar deze ketels hebben wel een beperkt debiet. Wil je geen comfort verlies wanneer op 2 of meer plaatsen tegelijk warm water wordt afgetapt wordt, dan opteer je het beste voor een boiler.

Een perfecte verhouding lucht-gasmengsel wordt bij warmtevraag ontstoken. Deze warmte wordt afgegeven aan de warmtewisselaar die op zijn beurt zijn warmte afgeeft aan het cv-circuit. De retour van het cv-circuit wordt omgeleid naar de rookgaszijde van de ketel om zo, zoveel mogelijk warmte te kunnen recupereren uit de rookgassen. De rookgastemperatuur daalt, waardoor er condensatiewater ontstaat die afgevoerd moet worden naar het rioleringsnetwerk.

Gascondensatieketels zijn zeer stil doordat ze op zich al weinig geluid maken tijdens de verbranding en de meeste ketels zijn dan nog eens volledig hermetisch afgesloten omdat ze hun verse lucht rechtstreeks van buiten halen.

De meeste ketels kosten tussen 1.500 en 3.000€ excl. de plaatsingskosten.

Wandverwarming

Wandverwarming werkt hetzelfde als vloerverwarming, maar dan sneller. Het zijn dezelfde leidingen die op de muur gemonteerd worden. De leidingen worden met bepleistering bedekt. Hou er rekening mee dat een muur met wandverwarming een 4 cm dikker zal worden. De leidingen inslijpen kan ook, maar is uiteraard meer werk.

Wandverwarming werkt een stuk sneller dan vloerverwarming gezien deze meer aan de oppervlakte ligt. Daardoor kan je een ruimte op een half uurtje met enkele graden opwarmen. De wandverwarmingskringen zijn doorgaan korter dan de vloerverwarmingskringen. Daardoor hebben ze minder weerstand en krijgen ze dus meer debiet en werken dus sneller.

Meer en meer worden ook de slaapkamers voorzien van wand en/ofvloerverwarming. Dit heeft tal van voordelen: super zuinig, comfortabel, neemt geen plaats in beslag. Wandverwarming biedt het grote voordeel dat het sneller werkt dan vloerverwarming.

Meestal wordt een wandverwarming toegepast in combinatie met vloerverwarming. De vloerverwarming levert de basistemperatuur. In een slaapkamer is dit doorgaans 18°C. De wandverwarming kan op die manier de tijdelijke temperatuurverhoging van enkele °C relatief snel realiseren.

Het plaatsen van een wandverwarming is perfect mogelijk met de juiste begeleiding.Energieconcepten engineering staat garant voor een perfecte dimensionering van uw wandverwarmingssysteem. De plaatsing kan door uzelf gebeuren met onze begeleiding of in samenwerking. Wij leveren het nodige gereedschap en het legplan. Het testen, opstarten en inregelen van de wandverwarming gebeurt steeds door Energieconcepten zodat u als eindklant de onvoorwaardelijke garantie hebt op een perfect werkende installatie. Zo blijven ook de garanties van de leveranciers gewaarborgd en kan u fier zijn op uw eigenhandig geplaatste wandverwarming.

Regenwaterrecuperatie

De meeste regenwaterpompen gaan in alarmmodus als er lucht gedetecteerd wordt in de aanzuigleiding. Dit is om cavitatie te vermijden die de waaier aantast. Deze pompen zijn voorzien van een vuldopje die je tijdelijk opent om dan met een maatbeker te kunnen opvullen.

Is de leiding volledig gevuld en luchtdicht dan zal de pomp snel starten. Als je een luchtlek hebt dan is deze moeilijk te detecteren omdat de lucht wordt aangezogen en de lek onzichtbaar is.

Het opgevangen regenwater wordt d.m.v. een regenwaterpomp aangezogen wanneer een kraan wordt opengezet. Zolang de kraan open staat blijft de pomp regenwater toevoeren. Als op een gegeven moment het niveau van het regenwater te laag staat, dan wordt dit gedetecteerd door een vlotter in de put. Deze vlotter laat een klep verdraaien waardoor de aanzuig niet meer gebeurt via de regenwaterput maar via een reservoir dat steeds bijgevuld wordt met leidingswater. Van zodra het terug regent en het niveau in de put voldoende hoog is schakelt het systeem terug om. Zo gaat een minimum aan leidingwater verloren en kunnen de aangesloten toestellen en de pomp zelf naar behoren blijven werken.

Dit is afhankelijk hoeveel regenwater er wordt verbruikt, maar dit komt bij de meeste gezinnen neer op ongeveer 10 maanden.

Een kwalitatieve regenwaterpomp is geluidsarm (72 dB), maar zoals in de volksmond wordt gezegd blijft het een pomp. Een goede keuze van de locatie is belangrijk. Denk er ook aan dat de pomp alleen draait bij het doortrekken van de wc en wanneer de wasmachine opspringt. Nog beter is het om de pomp in de regenwaterput te voorzien. Op deze manier heb je geen last meer van eventueel storende geluiden.

Een automatisch systeem is steeds noodzakelijk omdat meestal de put onverwacht leeg is, zo voorkom je het aanzuigen van modder en het drooglopen van de regenwaterpomp die onherstelbare schade aan de pomp teweeg brengt.

Een automatisch bijvulsysteem vult de put met leidingswater als het niveau in de regenwaterput te laag is. Afhankelijk van de grootte en de vorm van de regenwaterput moet er al snel 300L met leidingswater aangevuld worden vooraleer de vlotter beslist om het vullen stop te zetten. Een automatisch omschakelsysteem voorkomt dat er meer leidingwater dan nodig gebruikt wordt.